آلزایمر

خیلی وقته دیگه دلشوره نمی گیرم

دل درد هم همینطور،دل پیچه،دل آشوبه،دلتنگی،دلمردگی

خلاصه انگار هر چیزی که به دل مربوط شه

این دل نه ها ، همون دل

همون دله بخصوص

انگار هر بار میاد زخمش دلمه کنه ، ناخن می ندازه روشو می کنه

منم که آروم نمی شینم ، نمکو بر می دارم و میفتم به جونش

...

دلت می خواد سنگدل باشی؟

دو تا دل داشت جمله ش لعنتی

دل سنگ که دیگه دل نیست ، بکن بندازش تو جوب ، خزه ببنده ، حداقل خوشگل شه

بگذریم

هم ما بگذریم هم بزاریم بگذره

از بطن و دهلیز عبور کنه

دریچه ها رو دور بزنه

از یکی از رگا بزنه بیرون

اونوقت شاید دیگه زخمش نبنده ، همیشه باز بمونه

اینطوری فراموش نمی کنی ، همیشه تازه س

بهش می گن داغ دل

 

بهش می گن داغ دل

/ 0 نظر / 29 بازدید