خالق پاک

$ گربه داری؟ وای نجسه که...

@ مگه میشه موجودی نجس باشه؟ ما همه مخلوقات یه خالق هستیم،پاکیم

$ دوستم هم 4 تا گربه داره تازه کنارش گربه های شل و کور خیابونم میاره بهشون می رسه..دیوونه س

@ آفرین چه انسانیتی،آفرین به این حسش

$نوه م یه قطره دستشوییش ریخت روی زمین،زنگ زدم دفتر حاج آقا... ازش پرسیدم،اونم گفت باید کر بدی سه بار با آب روون

 

از اینجا به بعد سکوت می کنم

توی ذهن من ،آدمها با هر مسلکی آزادن هر عقیده ای که دارن رو آزدانه بیان کنن بدون بحث و درگیری

دیگه ذهنم آروم نیست

توی دنیای علم که یکسری الان منتخبن برای سفر بی بازگشت به کره ماه

یکسری دارن حیات تولید می کنن توی مریخ برای ادامه زندگی

اینترنت داره میکروچیپ می شه که بره زیر پوست

ژن جلوگیری از پیری داره کشف می شه و آدمها دارن روز به روز به نبوغ نزدیک تر می شن

افرادی هستن که از حاج آقایی می پرسن که یه قطره جیش نوه رو چطوری کر بدن اونم وقتی روی پارکت و وسط خونه س

..

ساعتها ذهنم درگیره

بهشت و جهنم؟

نجس و کر و دین و آیین

انسانیت و محبت و دل به دست آوردن  و دوست داشتن

مخلوقات،خالق،روح پاک،جسم سالم،اندیشه ی پاک،نگاه همدرد

...

همچنان در مورد نجس و پاکی و گربه های خیابون می گه و من همچنان سکوت می کنم وگوش می دم

/ 0 نظر / 29 بازدید